NHANG THIỀN & "CON ĐƯỜNG TƠ LỤA THẾ KỈ" 21

NHANG THIỀN & “CON ĐƯỜNG TƠ LỤA THẾ KỈ” 21

nhang-tram-sach-nhang-thien-con-duong-lua-ki-21-001

Hội chợ xúc tiến thương mại tổ chức tại Đông Quản, thành phố nằm giữa khu vực kinh tế phát triển mạnh của Trung Quốc, bên cạnh các thành phố lớn như Quảng Châu, Thẩm Quyến, Hongkong, với dân số 60 triệu người mang lại tiềm năng tiêu thụ hàng hóa lớn.

nhang-tram-sach-nhang-thien-con-duong-lua-ki-21-001

nhang-tram-sach-nhang-thien-con-duong-lua-ki-21-002

nhang-tram-sach-nhang-thien-con-duong-lua-ki-21-003

  • Nhang Trầm Thượng Hạng với các dòng: nhang trầm không tăm, nhang trầm vòng, trầm tháp / trầm nụ, nhang trầm có tăm…
  •  Vòng trầm, các loại sánh trầm, ổ trầm, tinh dầu …

 

nhang-tram-sach-nhang-thien-con-duong-lua-ki-21-004

nhang-tram-sach-nhang-thien-con-duong-lua-ki-21-005

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat với NhangXanh

Đặt Hàng Ngay