Nhang Thiền trên Giám Đốc TV

Nhang Thiền trên Giám Đốc TV

Nhang-xanh-nhang-thien-tren-giam-doc-tv

“SỰ THÀNH CÔNG, HẠNH PHÚC VÀ TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU GIÁ TRỊ KHÁC ĐỀU TỶ LỆ THUẬN VỚI ĐỘ RỘNG CỦA TÂM”.

“…Muốn thành công đầu tiên phải tích cực trong mọi tình huống khó khăn, mọi cạm bẫy, hoàn cảnh của cuộc sống. Thứ hai, phải nhẫn nhịn, nhẫn nhục và nhẫn nại. Thứ ba, mong muốn nhận những điều vĩ đại hơn, ngoài kinh doanh sẽ có hoạt động tạo giá trị xã hội, hoạt động vì cộng đồng,…”

Link: http://giamdoctv.com/profile/30/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat với NhangXanh

Đặt Hàng Ngay