Dalai Lama

Category Archives: Dalai Lama

7 bài học của đức Đạt Lai La Ma

https://nhangxanh.com/2019/07/10/7-bai-hoc-cua-duc-dat-lai-la-ma-2/

Đầu tiên học NHẬN LỖI MÌNH Chúng sinh thường chẳng có thành thật đâu Cho rằng mình đúng trước sau Lỗi lầm nếu có đổ mau cho người Khi ta chối lỗi, than ôi! Chính là lỗi lớn nhất đời của ta! Thứ hai phải học NHU HÒA Răng thời rất cứng, lưỡi ta rất mềm Cuối đời răng sẽ […]

7 bài học của đức Đạt Lai La Ma

Đầu tiên học NHẬN LỖI MÌNH Chúng sinh thường chẳng có thành thật đâu Cho rằng mình đúng trước sau Lỗi lầm nếu có đổ mau cho người Khi ta chối lỗi, than ôi! Chính là lỗi lớn nhất đời của ta! Thứ hai phải học NHU HÒA Răng thời rất cứng, lưỡi ta rất mềm Cuối đời răng sẽ […]

Đặt Hàng Ngay

Xem Khuyến Mãi Hợp Tác Đại Lý Hệ Thống Showroom