Flip book element

Nhang Xanh Đàn Hương 40cm – 345 cây

Mã sản phẩm: 040205023

Thành phần: Đàn Hương, keo bời lời, tăm tre.

Chiều dài: 40cm

Thời gian cháy: 40 phút

Số lượng: 345 cây

Khối lượng tịnh: 500g

Xuất xứ: Việt Nam

Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất

Được sử dụng chủ yếu trong việc dâng hương bàn thờ, nguồn nguyên liệu nhập trực tiếp từ Ấn Độ

Read More

Nhang Xanh Đàn Hương 40cm – 140 cây

Mã sản phẩm: 040205021

Thành phần: Đàn Hương, keo bời lời, tăm tre.

Chiều dài: 40cm

Thời gian cháy: 40 phút

Số lượng: 140 cây

Khối lượng tịnh: 200g

Xuất xứ: Việt Nam

Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất

Được sử dụng chủ yếu trong việc dâng hương bàn thờ, nguồn nguyên liệu nhập trực tiếp từ Ấn Độ

Read More

Nhang Xanh Đàn Hương 30cm – 500 cây

Mã sản phẩm: 040205016

Thành phần: Đàn Hương, keo bời lời, tăm tre.

Chiều dài: 30cm

Thời gian cháy: 30 phút

Số lượng: 500 cây

Khối lượng tịnh: 500g

Xuất xứ: Việt Nam

Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất

Được sử dụng chủ yếu trong việc dâng hương bàn thờ, nguồn nguyên liệu nhập trực tiếp từ Ấn Độ.

Read More

Nhang Xanh Đàn Hương 30cm – 200 cây

Mã sản phẩm: 040205014

Thành phần: Đàn Hương, keo bời lời, tăm tre.

Chiều dài: 30cm

Thời gian cháy: 30 phút

Số lượng: 200 cây

Khối lượng tịnh: 200g

Xuất xứ: Việt Nam

Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất

Được sử dụng chủ yếu trong việc dâng hương bàn thờ, nguồn nguyên liệu nhập trực tiếp từ Ấn Độ

Read More

Nhang Xanh Tùng Bách 40cm – 345 cây

Mã sản phẩm: 040309019

Thành phần: Tùng Bách, keo bời lời, tăm tre.

Chiều dài: 40cm

Thời gian cháy: 40 phút

Số lượng: 345 cây

Khối lượng tịnh: 500g

Xuất xứ: Việt Nam

Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất

Được sử dụng chủ yếu trong việc dâng hương bàn thờ, chất lượng đảm bảo đáp ứng thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.

Read More

Nhang Xanh Tùng Bách 40cm – 140 cây

Mã sản phẩm: 040309017

Thành phần: Tùng Bách, keo bời lời, tăm tre.

Chiều dài: 40cm

Thời gian cháy: 40 phút

Số lượng: 140 cây

Khối lượng tịnh: 200g

Xuất xứ: Việt Nam

Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất

Được sử dụng chủ yếu trong việc dâng hương bàn thờ, chất lượng đảm bảo đáp ứng thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.

Read More

Nhang Xanh Tùng Bách 30cm – 500 cây

Mã sản phẩm: 040309011

Thành phần: Tùng Bách, keo bời lời, tăm tre.

Chiều dài: 30cm

Thời gian cháy: 30 phút

Số lượng: 500 cây

Khối lượng tịnh: 500g

Xuất xứ: Việt Nam

Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất

Được sử dụng chủ yếu trong việc dâng hương bàn thờ, chất lượng đảm bảo đáp ứng thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.

Read More

Nhang Xanh Tùng Bách 30cm – 200 cây

Mã sản phẩm: 040309009

Thành phần: Tùng Bách, keo bời lời, tăm tre.

Chiều dài: 30cm

Thời gian cháy: 30 phút

Số lượng: 200 cây

Khối lượng tịnh: 200g

Xuất xứ: Việt Nam

Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất

Được sử dụng chủ yếu trong việc dâng hương bàn thờ, chất lượng đảm bảo đáp ứng thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.

Read More

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.