Flip book element

Nhang Trầm Trung Cấp 30cm

50.000 VNĐ

Mã sản phẩm: 401A.
Thành phần: bột trầm hương, keo bời lời tự nhiên, tăm tre.
Số lượng sản phẩm: 55 cây.
Thời gian cháy: 15-25 phút/cây.

Với thiết kế bắt mắt, một hộp nhang trầm có tăm gồm 55 cây, đồng thời giá chỉ có 50.000, sản phẩm là lựa chọn quen thuộc của chúng ta trong việc gửi gắm ý nguyện tâm linh.

Read More

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.