Tìm hiểu về sự du nhập của trầm hương

Tag Archives: sự du nhập của trầm hương

Sự du nhập của trầm hương đến Nhật Bản thời kỳ trung đại

Chủ tịch Trầm Hương Khánh Hòa – Nguyễn Văn Tưởng TS. Trần Ngọc Dũng ThS. Nguyễn Duy Thái [1] Mở đầu Trong lịch sử nhân loại, Trầm hương (với nhiều tên gọi, chất liệu, chất lượng khác nhau) luôn là sản phẩm trân quý trong đời sống văn hóa, tâm linh và nguồn dược liệu quý […]

Đặt Hàng Ngay

Xem Sản Phẩm Hợp Tác Đại Lý Hệ Thống Showroom