HỖ TRỢ

Ý NGHĨA CỦA VIỆC CÚNG HƯƠNG

25/08/2020

Cúng hương có thể coi là nghi quỹ tu trì khi tụng kinh, lễ Phật, hàng ngày dâng hương ba lần, tâm an trụ tại pháp giới thập phương, tự tính bừng sáng, địa bi tâm chiếu khắp pháp giới, khói hương của hương cúng hoá hiện thành lọng báu trang nghiêm vô lượng, cúng dường chư Phật, Bồ tát và tất cả chúng sinh sáu cõi chỉ trong một niệm, cầu mong trừ bỏ chấp trược, hiển thị chân nghĩa và lợi ích công đức thù thắng.

Hương phẩm có thể toả ra mùi thơm, có tác dụng chữa bệnh, trừ uế tạp, khiến người ngửi thấy mùi thơm sinh ra lòng yêu thích. Đồng thời, trong tu trì tôn giáo, hương cũng có địa vị quan trọng, trong dân gian còn có tục nhìn độ dài ngắn, hình dáng của que hương sau khi đốt để làm căn cứ chiêm bốc, qua đó có thể để thấy được địa vị của hương trong tâm lý của quần chúng nhân dân, chứ không chỉ đơn thuần là hương liệu dùng để xông hương thông thường.

 

Đốt trầm hương: Tác dụng và ý nghĩa của một phong tục đẹp ngày Tết

Phật giáo thường cúng hương khi tụng kinh, lễ Phật và thiền tu, làn khói hương ngào ngạt toả ra khi đốt hương phẩm có ý nghĩa tượng trưng cho sự giao lưu và lòng thành tâm thỉnh Phật. Vì thế đốt hương cúng Phật là hành vi tượng trưng cho lòng thành kính của chúng ta, vì thế nên mới nói ” hương là sứ giả của Phật”, nếu thành kính đốt hương, có thể mời được khắp chư Phật Bồ tát thập hương.

 

Nếu chúng ta dùng các phương thức như đốt hương, xức hương để cúng dường chư Phật, nhất tâm tụng niệm thánh hiệu của Chư Phật, có thể loại trừ những tội lỗi trong quá khứ. Nhưng nếu như không có sự thành kính ở trong lòng, cho dù cúng lên loại hương phẩm tốt nhất, cũng chỉ là dã tràng xe cát, không giúp ích gì cho việc mở man trí tuệ và việc tu hành của cá nhân.

 

Hồi hướng công đức & tín ngưỡng thờ cúng ông bà

Phương thức cúng dường Phật, Bồ tát trong Phật giáo có rất nhiều, có cúng dường phòng ở, quần áo, thức ăn, dọn dẹp phòng ốc hoặc trang nghiêm nơi nằm, ngồi, trong đó dùng những vật phẩm như hương, hoa, đèn, quả để cúng dường Phật, Bồ tát có thể làm kiên cố tâm tu trì, giành được rất nhiều lợi ích, phúc báo.

 

Hương có địa vị quan trọng trong cúng dường, trong kinh luận cũng ghi chép rất nhiều phương pháp, nghi quỹ cúng hương. Cho dù cúng lên hương que, hương vòng hay hương nằm, hợp hương hay hương đơn phẩm như đàn hương, trầm hương, chỉ cần sử dụng phương pháp cúng dường chính xác, đều có thể biểu đạt được sự cúng dường chân thành của chúng ta đối với Phật, Bồ tát, đồng thời cũng tượng trưng cho việc dập tắt phiền não của bản thân, đạt đến cảnh giới giải thoát tự tại.

 

Nhưng pháp môn cúng hương không chỉ chú trọng đến hành vi cúng hương thực tế, mà quan trọng hơn là xem tâm hương cúng dường toả ra từ người thành kính tu trì giới, định, huệ, dùng vật chứng tâm, phản ánh tầm lòng thành thực, thể ngộ tự tính. Vì thế, trong kinh Phật nói: “Một nén tâm hương lễ pháp vương, công đức vô lượng thật khó lường”.

 


Cúng hương có thể coi là nghi quỹ tu trì khi tụng kinh, lễ Phật, hàng ngày dâng hương ba lần, tâm an trụ tại pháp giới thập phương, tự tính bừng sáng, địa bi tâm chiếu khắp pháp giới, khói hương của hương cúng hoá hiện thành lọng báu trang nghiêm vô lượng, cúng dường chư Phật, Bồ tát và tất cả chúng sinh sáu cõi chỉ trong một niệm, cầu mong trừ bỏ chấp trược, hiển thị chân nghĩa và lợi ích công đức thù thắng. Mặt khác, cũng dựa vào đó để thể ngộ ý nghĩa tu hành trong việc cúng hương. Không phải là coi trọng những hương phẩm giá trị đắt đỏ hoặc những quy tắc nghiêm ngặt để tiến hành cúng hương, mà nên tuỳ theo thực lực để tu, kiên trì thiện pháp, sẽ đạt được cảnh giới giải thoát.

Theo sách “Hương và cách sử dụng hương trong Phật giáo – Đại Đức Thích Minh Tông”