HỖ TRỢ

Trang sức trầm tốc - Chuỗi 5 ly

SKU: ZF008I008

1,250,000VND

Số lượng :

Tên sản phẩm: Trang sức trầm tốc - Chuỗi 5 ly

Chất liệu: Trầm hương thiên nhiên

Số lượng: 108 hạt/vòng 5 ly

Màu sắc: có màu nâu tự nhiên từ gỗ