HỖ TRỢ

ỐNG GỖ THÂN TRÚC RỖNG KHẮC LOGO

108,000VND

Hộp gỗ trung - màu vàng - nắp bật

222,000VND

Hộp gỗ trung - màu nâu

108,000VND

Trầm Hương Thanh Cao Cấp

405,000VND
440,000VND -8%

Trầm Hương Thanh

209,000VND
220,000VND -5%

Nhang Vòng Trầm Hương 12H

202,000VND
220,000VND -8%

Nhang Vòng Trầm Hương 3H

275,000VND

Nhang Vòng Trầm Hương Cao Cấp 3H

605,000VND

Trầm Nụ / Trầm Tháp

92,000VND
110,000VND -16%

Nụ Trầm Hương Búp Sen

165,000VND

Nụ Trầm Hương Lớn - 55g

275,000VND

Nụ Trầm Hương Nhỏ - 40g

165,000VND

Nhang Phòng Máy Lạnh 40cm - 60g ( Tăm Mộc )

26,000VND

Nhang Phòng Máy Lạnh 40cm - 300g ( Tăm Mộc )

120,000VND

Nhang Phòng Máy Lạnh 30cm - 300g ( Tăm Mộc )

120,000VND

Nhang Phòng Máy Lạnh 30cm - 60g ( Tăm Mộc )

26,000VND

Nhang Phòng Máy Lạnh 20cm - 300g ( Tăm Mộc )

120,000VND

Vòng Trầm Hương - Vòng tay 14 ly

900,000VND

Vòng Trầm Hương - Chuỗi 108 hạt

1,250,000VND

Tinh dầu trầm hương nguyên chất

600,000VND

Bột Đàn Hương

70,000VND
100,000VND -30%

Bột Trầm Hương Cao Cấp

150,000VND
200,000VND -25%

Đĩa đốt nhang vòng

187,500VND
250,000VND -25%

Lò Xông Trầm Điện - Màu Đen

900,000VND

Lò Xông Trầm Phật Thủ - Gỗ Muồng

220,000VND

Lò Xông Trầm Phật Thủ - Gỗ Hương

280,000VND

Lò Xông Trầm Điện - Màu Nâu

650,000VND

Lư xông trầm hương màu xám nắp đồng

200,000VND

Nhang Trầm Hương 30cm - 500g ( Tăm Đỏ )

556,000VND
605,000VND -8%

Nhang Trầm Hương 20cm - 500g ( Tăm Đỏ)

556,000VND
605,000VND -8%

Rồng Xông Trầm 18cm - Gỗ Muồng

520,000VND

Nhang Trầm Hương 30cm - 500g ( Tăm Mộc )

556,000VND
605,000VND -8%

Rồng Xông Trầm 25cm - Gỗ Muồng

950,000VND

Nhang Trầm Cao Cấp 20cm - 40g (Tăm Mộc)

55,000VND

Lân Xông Trầm 18cm - Gỗ Muồng

480,000VND

Nhang Trầm Hương 20cm - 500g ( Tăm Mộc)

556,000VND
605,000VND -8%

Lân Xông Trầm 25cm - Gỗ Muồng

950,000VND

Lò Xông Trầm Lớn

280,000VND

Tháp Xông Trầm

550,000VND

Nhang Trầm Hương 20cm - 40g ( Tăm Đỏ )

55,000VND

Rồng Xông Trầm 18cm - Gỗ Hương

650,000VND

Nhang Trầm Hương 30cm- 40g ( Tăm Mộc )

55,000VND

Lò Xông Trầm Nhí

220,000VND

Nhang Trầm Hương 30cm - 40g ( Tăm Đỏ )

55,000VND

Phụ Kiện Đế Chống Cháy Tròn

100,000VND

Nhang Đàn Hương 20cm - 100g (Tăm Mộc)

55,000VND

Đế cắm nhang

30,000VND

Nhang Đàn Hương 30cm - 100g (Tăm Mộc)

55,000VND

Phụ Kiện Đế Chống Cháy Tròn

100,000VND

Phụ Kiện Đế Chống Cháy Tròn 2

100,000VND

Phụ Kiện Đế Chống Cháy Vuông

90,000VND

Nhang Đàn Hương 40cm - 100g (Tăm Mộc )

55,000VND

Hồ Lô Cắm Nhang

10,000VND

Nhang Đàn Hương 40cm - 1kg (Tăm Mộc )

500,000VND

Nhang Đàn Hương 30cm - 1kg (Tăm Mộc )

500,000VND

Hộp gỗ xông trầm dài - màu đen

90,000VND

Nhang Đàn Hương 40cm – 500g (Tăm Mộc )

234,000VND
260,000VND -10%

Hộp gỗ xông trầm dài - gỗ hương

100,000VND

Nhang Đàn Hương 30cm – 200g (Tăm Mộc )

101,000VND
110,000VND -8%

Nhang Đàn Hương 30cm – 500g (Tăm Mộc )

234,000VND
260,000VND -10%

Hộp gỗ xông trầm dài - màu đen - hoa mai

90,000VND

Nhang Đàn Hương 40cm – 200g (Tăm Mộc )

101,000VND
110,000VND -8%

Hộp gỗ xông trầm dài - màu đen - hoa lá

90,000VND

Hộp gỗ xông trầm tròn - gỗ cao su

100,000VND

Lò Xông Trầm Kỳ Lân - Gỗ Hương

680,000VND

Hộp gỗ xông trầm tròn - màu đen

100,000VND

Thác Khói Tay Rồng Ngự

150,000VND
350,000VND -57%

Hộp gỗ xông trầm dài - gỗ cao su

90,000VND

Vòng Trầm Hương - Vòng tay 12 ly

750,000VND

Vòng Trầm Hương - Vòng tay 12 ly

750,000VND

Vòng Trầm Hương - Vòng tay 14 ly

750,000VND

Vòng Trầm Hương - Chuỗi 108 hạt

1,250,000VND

Combo 2 nụ trầm hương nhỏ TẶNG 1 lò xông trầm

330,000VND
420,000VND -21%

Lư xông trầm gốm sứ ( mẫu 1)

45,000VND
90,000VND -50%

Lư xông trầm gốm sứ ( mẫu 6)

45,000VND
90,000VND -50%

Lư xông trầm gốm sứ ( mẫu 4)

45,000VND
90,000VND -50%

Lư xông trầm gốm sứ ( mẫu 7)

45,000VND
90,000VND -50%

Lư xông trầm gốm sứ ( mẫu 3)

45,000VND
90,000VND -50%

Combo 1 Nhang Phổ Thông 500g + 1 Nhang Trầm Hương Cao Cấp 100g

275,500VND
290,000VND -5%

Combo 1 Nhang Phổ Thông + 1 Nụ Trầm Nhỏ

310,200VND
330,000VND -6%

Combo 1 Nụ Trầm Hương Nhỏ + 1 Lò Xông Trầm Gốm

210,000VND
255,000VND -18%

Combo 1 Hộp Nhang Vòng 12H + 1 Đĩa Đốt Đồng

395,000VND
470,000VND -16%

Combo 2 Nhang Phổ Thông 500G

313,500VND
330,000VND -5%

Combo 4 Nhang Phổ Thông 500G

594,000VND
660,000VND -10%

Combo 2 Nhang Phổ Thông 200G 20cm

155,100VND
165,000VND -6%

Lò Xông Trầm Bằng Điện - Màu Trắng

900,000VND

Lư xông trầm gốm sứ ( mẫu 8)

45,000VND
90,000VND -50%

Lư xông trầm gốm sứ ( mẫu 10)

45,000VND
90,000VND -50%

Lư xông trầm gốm sứ ( mẫu 9)

45,000VND
90,000VND -50%