HỖ TRỢ

Trang sức trầm tốc - Vòng 14 ly

SKU: ZF008I006

750,000VND

Số lượng :

Tên Sản Phẩm: Trang sức trầm tốc - Vòng 14 ly
Chất liệu: Trầm hương. Liên hệ tư vấn 1800 888 980
Số lượng: 17 - 21 hạt/vòng 14 ly
Màu sắc: có màu nâu tự nhiên từ gỗ