HỖ TRỢ

Nhang Thiền trên sách "Mở Cửa Khởi Nghiệp"

25/08/2020

Xem nhanh

    DỰ ÁN NHANG XANH vinh hạnh được chọn là 1 trong những câu chuyện kinh doanh truyền cảm hứng cho thanh niên trong quyển sách MỞ CỬA KHỞI NGHIỆP. Sách do BÁO THANH NIÊN và NHÀ XUẤT BẢN TRẺ phối hợp thực hiện nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI.


    NHANG THIỀN hoàn toàn đồng ý và tin rằng "Khởi nghiệp không chỉ là khởi nghiệp, không chỉ là phát triển kinh tế mà còn giải quyết các vấn đề xã hội, cộng đồng".

    Trong hành trình "phủ xanh nhang sạch" cả nước, CÔNG TY NHANG THIỀN xin làm tiên phong khởi xướng trào lưu nhang sạch này vì mục tiêu cốt lõi người Việt được sử dụng nhang sạch, vì chưa chắc NHANG THIỀN là người bán sản phẩm cho bạn, mà là một nhà chùa, một cơ sở nhang hóa chất sẽ bán, khi họ thấy được trào lưu này và phải thay đổi. Từ đó mà trên cả nước ai cũng sản xuất nhang sạch từ tự nhiên.

    Mọi người có thể tìm đọc hoặc mua quyển này tại các nhà sách trên toàn quốc nhé!

    Có thể bạn quan tâm